Czym właściwie jest zdrowie? WHO określa je jako pełny dobrobyt fizyczny, psychiczny oraz społeczny, a nie tylko brak choroby. Czynników, które składają się na zdrowie można wymienić wiele. Minister Zdrowia Kanady Lalonde w latach 70-tych XX wieku wyróżnił cztery najważniejsze i dość rozbudowane obszary, które w różnym stopniu kształtują zdrowie.Czytaj dalej