Coraz częściej można przeczytać lub usłyszeć o podejściu holistycznym, czyli całościowym do człowieka. Zakłada ono, że „człowieczeństwo” możemy podzielić na sferę fizyczną (łac. soma – ciało) i duchową (łac. psyche – dusza). Stąd wywodzi się nazwa nauki zajmującej się wpływem czynników psychologicznych na sferę fizyczną organizmu człowieka – psychosomatyka.Czytaj dalej