Stres jest naturalną rekcją organizmu na zagrażające mu bodźce (stresory), którymi mogą być na przykład określone sytuacje. Samo zjawisko stresu jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ pozwala się zaadaptować oraz umożliwia działanie poprzez mobilizację organizmu (zasada „działaj, albo giń”). Jednak długotrwały stres może przejść w formę przewlekłą, a wtedy niesie za sobą negatywne skutki.Czytaj dalej