Białka syntetyzowane są przez organizm i zbudowane są z aminokwasów (białka proste), mogą także zawierać inne grupy w składzie, jak np. metale, czy fosfolipidy (białka złożone). Kojarzone są głównie w funkcją budulcową skóry, włosów, czy mięśni, lecz pełnią one wiele innych równie ważnych funkcji, które są niezbędne do prawidłowej pracy organizmu.

Transport

Bardzo ważnym białkiem, które jak wszystkie inne syntetyzowane jest przy pomocy rybosomów (wyspecjalizowanych do tej organelli komórkowych) jest hemoglobina. Jest ona składnikiem krwinek czerwonych – erytrocytów i pełni funkcję transportową. Dzięki niej tlen doprowadzany jest do każdej komórki organizmu, nadaje ona także czerwone zabarwienie erytrocytom.

Ochrona

Immunoglobuliny to białka, które pełnią funkcje odpornościowe. To dzięki nim mogą zachodzić niezbędne reakcje immunologiczne. Bez nich niemożliwe byłoby utrzymanie organizmu w stanie równowagi (homeostazy) i obrona przed drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz skuteczna walka z nimi.

Przekaz

Poszczególne komórki układu nerwowego mają zdolność komunikowania się między sobą, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie impulsów nerwowych. Do zachodzenia tych procesów niezbędne są białka. Potrzebne są one także do wytworzenia informacji, czyli impulsu nerwowego, który później przekazywany jest do ośrodka centralnego – mózgu.

Białka spełniają w organizmie także wiele innych funkcji, jak magazynowanie (ferrytyna w wątrobie), czy regulacja procesów (insulina, hormon wzrostu). Ważne jest, aby dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych wraz z pokarmem. Dzięki nim możliwa jest odpowiednia synteza białek, aby później mogły pełnić swoje określone, wyspecjalizowane funkcje.

Photo by Daniel Lincoln on Unsplash

Photo created by freepik