Aktywność fizyczna to dla większości z nas forma spędzania czasu wolnego w sposób, który przyczynia się do polepszania zdrowia, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Pojęcie sportu wyczynowego określane jest jako profesjonalne uprawianie danej dyscypliny, często także w celach zarobkowych. Czy aktywność sportowa na poziomie zawodowym służy pozostaniu w pełnym zdrowiu? Czytaj dalej