Amerykański psycholog – Abraham Maslow – opracował hierarchię potrzeb, która została uznana przez świat nauki i jest używana do dzisiaj. Ukazuje w formie graficznej potrzeby człowieka uwzględniając zarówno te podstawowe w poziomie najniższym, jak i coraz wyższe na kolejnych piętrach piramidy. Czytaj dalej