Aktywność fizyczna od najmłodszych lat powinna być nieodzownym elementem naszego trybu życia.

Jest ona zarówno lekarstwem jak i profilaktyką zdrowia  zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Badania dowodzą, że w krajach rozwiniętych, brak aktywności fizycznej jest głównym czynnikiem problemów ze zdrowiem.

A zatem, jaką ilość czasu powinniśmy przeznaczyć na prozdrowotne formy aktywności? Odpowiedź na to pytanie definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiająca zalecenia dotyczące rodzaju, częstotliwości oraz czas trwania aktywności fizycznej odpowiedniej do zapobieganiu występowaniu chorób zakaźnych.

Wśród dzieci do 17 roku życia zalecana jest minimum godzinna aktywność umiarkowanej intensywności o charakterze tlenowym (aerobowym). Grupa ta wymaga największego poświęcenia czasu w tej dziedzinie, z racji na stymulowanie prawidłowego rozwoju wśród dzieci i młodzieży. W przypadku osób dorosłych, w przedziale między 18, a 65 lat wysiłek aerobowy o umiarkowanej intensywności powinien stanowić około 150 minut tygodniowo lub 75 minut wysiłku, ale z intensywności wysoką. Dodatkowo istotną rolę odgrywają ćwiczenia wzmacniające główne grup mięśniowych wykonywane dwa razy w tygodniu. W grupie seniorów powyżej 65 roku życia czas podejmowanej aktywności o charakterze aerobowym nie ulega zmianie, natomiast nowym zaleceniem jest wprowadzenie trzy razy w tygodniu ćwiczeń skupiających się na treningu równowagi, mających na celu obniżenia ryzyka upadków oraz dwa razy w tygodniu ćwiczeń wzmacniających podstawowe grupy mięśni.

Czas poświęcony na aktywność fizyczną nigdy nie jest czasem zmarnowanym, a jego efekty są zauważalne na stanie naszego zdrowia. Tak więc, może w najbliższym tygodniu wybierzesz schody zamiast windy i podejmiesz profilaktykę prozdrowotną?