Działa zgodnie z zasadą pompy ssąco- tłoczącej, a dzięki niemu wszystkie tkanki zostają zaopatrzone w utlenowaną krew. Pracuje nieustannie od pierwszych chwil życia, aż do ostatniej chwili, dlatego stało się niezaprzeczalnym symbolem życia oraz miłości (między innym dzięki kojarzonej z nią czerwoną barwą krwi). Bardzo uproszczony schemat budowy serca wciąż obiega cały świat jako znany każdemu znak “<3” Ten narząd ma wielkość pięści dorosłej osoby i mimo niespecjalnie okazałych gabarytów bez serca życie nie byłoby możliwe. A poniżej kilka słów o tym, jak w rzeczywistości wygląda budowa oraz praca serca.

Pół na pół

Serce można podzielić na dwie części, a każda z nich posiada jedną komorę oraz jeden przedsionek. Przez stronę prawą (najpierw prawy przedsionek, później komorę) przepływa krew pozbawiona tlenu. Do przedsionka prawego trafia krew ze wszystkich narządów (poza płucami), a z prawej komory trafia ona do płuc, które zaopatrują ją w tlen.
Z płuc krew utlenowana trafia do lewego przedsionka, następnie do lewej komory, z której aorta (największa tętnica organizmu) wyprowadza krew do wszystkich narządów. Ten cykl powtarza się nieustająco przez całe życie. Serce skonstruowane jest w taki sposób, że możliwe jest przepompowanie 6 litrów krwi w ciągu minuty.

Samowystarczalne działanie

Serce jest wyjątkowym narządem, ponieważ zawiera swój system naczyń (tętnica prawa i lewa oraz ich odgałęzienia) oraz układ bodźcoprzewodzący, który reguluje rytm pracy serca (złożony z miocytów, które są zdolne do generowania impulsów nerwowych).
Dzięki swoim naczyniom oraz miocytom serce jest niejako samowystarczalne. Posiada taki system ochronny, aby w przypadku uszkodzenia któregoś z narządów mogło nadal działać, zaopatrując organizm w tlen.

Niespożyta energia

Mięśnie szkieletowe pracują po to, abyśmy mogli się poruszać. Są wciąż kontrolowane przez mózg i działają zależnie od naszej woli. Gdy są przepracowane, potrzebują odpoczynku, aby na nowo móc w pełni sprawować swoją funkcję. Tkanka mięśniowa serca jest wyjątkowa, ponieważ nieustannie kurczy się i rozkurcza, nigdy się nie męcząc. Nie potrzebuje odpoczynku, a regeneruje się samoistnie, dzięki czemu organizm cały czas zaopatrywany jest krew.

Jest najcenniejszym narządem (poza mózgiem) i działa nieustająco przez całe życie. Dzięki postępom nauki możliwe są przeszczepy serca osobom z poważnymi wadami, nie pozwalającymi na dalsze życie. Niestety, aby chory mógł otrzymać serce, musi ono zostać pobrane od zmarłego dawcy, którego czynności życiowe podtrzymuje jedynie specjalistyczna aparatura. W ten sposób biorca zyskuje “nowe życie”. Choroby układu sercowo- naczyniowego są coraz częściej wykrywane u starszych, jak i młodszych osób. Dbając o odpowiedni styl życia, dbamy o serce!

Photo by Alexandru Acea on Unsplash