Nawet nie zdajemy sobie sprawy ile bodźców wzrokowych otrzymujemy od otoczenia każdego dnia. To, że widzimy jest dla nas naturalne i nie analizujemy tego, natomiast mózg przetwarza mnóstwo informacji, które otrzymuje od receptorów wzrokowych i natychmiast daje odpowiedź w postaci określonych reakcji. Jak ważne funkcje pełni zmysł wzroku przeczytasz (dzięki widzeniu) w tym tekście.

Jak to działa?

Na widzenie składa się wiele mechanizmów, które wspólnie tworzą obraz stworzony dla nas przez mózg. To jak wygląda otoczenie to nasz subiektywny sposób odbierania środowiska. Mimo, że patrzymy dokładnie na ten sam obiekt wygląda on dla każdego nieco inaczej.

Jasno, ciemno

Jedną z podstawowych funkcji wzroku jest rozróżnianie światła od ciemności, a także ocena kierunku padania światła. Dzięki fotoreceptorom możliwe jest określenie poziomu naświetlenia obiektów, czy dostrzeganie ich cienia.

Kształt i kolor

Bardzo ważną funkcją wzroku jest oczywiście rozróżnianie barw. Kolory rozpoznawane są dzięki czopkom, a umiejętność ta zależy od liczby rodzajów tych receptorów. Za określanie kształtów odpowiedzialne są pręciki, oczywiście wzrok jest jedynie pośrednikiem w ocenie otoczenia, a informacje z receptorów przetwarzane są w płatach mózgu.

Blisko, daleko

Ocena odległości obiektów od oka to ostatnia z podstawowych funkcji jakie pełni wzrok. Dzięki niej potrafimy określić jak daleko od nas znajduje się dany przedmiot, aby na przykład idąc móc go swobodnie ominąć lub złapać. O odpowiedniej dla ciała reakcji decyduje oczywiście mózg dając efektorowi informację jak ma się zachować.

Nic nie jest doskonałe

Przez wady wrodzone, czy na przykład nadmierną eksploatację mogą pojawiać się oczywiście wady wzroku przez które odbierany obraz jest zniekształcony, zdarza się, że zaburzone jest widzenie barw. Wcześnie wykryte wady wzroku (na przykład u dzieci) mogą zostać w pełni skorygowane. Ważne, aby rozpoznać problem jak najwcześniej.

Wzrok pozwala nam na bieżąco oceniać otoczenie, dzięki czemu możliwe jest codzienne funkcjonowanie. Jest najważniejszym dla nas zmysłem, używanym w największym stopniu ze wszystkich pięciu. Dzięki niemu możesz teraz czytać ten tekst i analizować go bez większego zastanowienia.

Photo by Apostolos Vamvouras on Unsplash